TARTA WYTRAWNA

Lubię eksperymentować w kuchni i niestety często moja rodzinka musi testować moje przepisy. Muszę przyznać , że są oporni do tego, zwłaszcza jak zauważą lub wyczują dużą ilość warzyw. A ja warzywa kocham , a że uwielbiam zjeść czasem coś innego niż tylko schabowego, kotleta czy spaghetti to tym razem padło na coś takiego jak tarta wytrawna.

Składniki na ciasto:

2 nie­peł­ne szklan­ki mąki

3 łyż­ki wody

100 g masła

2 jaj­ka

duża szczyp­ta soli

Wszyst­ko zagnieść i wło­żyć do lodów­ki na 30 minut

W tym czasie można przygotować sobie farsz :

papry­ka         \

10 pie­cza­rek   |   <—-  Wszyst­kie te skład­ni­ki pokro­ić cien­ko i pod­sma­żyć na maśle

cebu­la          /

2 małe pomi­do­ry spa­rzyć i obrać ze skó­ry

kil­ka pomi­do­rów suszo­nych

Wszyst­ko kolej­no razem wymie­szać , dodać sól i pieprz i ulu­bio­ne zio­ła. 

Do misecz­ki wło­żyć dużą łyż­kę ser­ka topio­ne­go śmie­tan­ko­we­go , jogurt natu­ral­ny i jed­no całe jaj­ko. Wymie­szać. Dodać sól i pieprz i ja doda­łam jesz­cze ziół tran­syl­wań­skich.

Cia­sto na tar­tę roz­wał­ko­wać i wyło­żyć do wysma­ro­wa­nej masłem tor­tow­ni­cy . Pona­kłu­wać widel­cem i wsta­wić do roz­grza­ne­go pie­kar­ni­ka 190 stop­ni i piec 8 minut. Potem wyjąć i nało­żyć farsz do środ­ka i zalać masą jogur­to­wą . Posy­pać star­tym żół­tym serem i wło­żyć do pie­kar­ni­ka.  Wszyst­ko zapie­kać w 180 stop­niach przez 35 minut. 

2 comments

  1. Ameba Reply

    “Muszę przy­znać , że są opor­ni do tego, zwłasz­cza jak zauwa­żą lub wyczu­ją dużą ilość warzyw.” do cze­go są odpor­ni ? Masz bra­ki z pod­sta­wów­ki ‚wypra­co­wa­nia na pozio­mie ame­by umy­sło­wej, któ­ra nie wie co to popraw­na skład­nia 🙂

    • Bilonka Post authorReply

      być opor­nym czy­li czło­wiek sta­wia­ją­cy opór , nie­pod­da­ją­cy się cze­muś 🙂 Do cze­go są opor­ni ? Do testo­wa­nia nowych potraw 🙂 Jasno i wyraź­no zosta­ło to napi­sa­ne. Jeśli draż­ni Cię spo­sób moich wpi­sów, to nie czy­taj ! To nie wypra­co­wa­nie jak napi­sa­łeś czy napi­sa­łaś . Miłe­go 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.