SIŁA JEST KOBIETĄ

Nie­jed­no w moim życiu już widzia­łam… Nie­jed­no prze­ży­łam… Ale wiem jed­no… To jaką kobie­ta potra­fi mieć w sobie siłę, jak potra­fi pod­nieść się z naj­więk­sze­go bagna jest god­ne pozaz­drosz­cze­nia. Nawet same sta­ty­sty­ki naszej śred­niej żywot­no­ści w porów­na­niu do męż­czyzn mówią same za sie­bie ” Z naj­now­sze­go rapor­tu Głów­ne­go Urzę­du Sta­ty­stycz­ne­go pt. “Trwa­nie życia w 2019 r.” wyni­ka, że w 2019 r. prze­cięt­ne trwa­nie życia męż­czyzn w Pol­sce wynio­sło 74,1 roku, nato­miast kobiet 81,8 roku. ” Ale do sedna…

Siła kobiecości to nie siła fizyczna, a przede wszystkim siła wewnątrz nas. I nikt tak naprawdę nie zrozumie nas do końca jak druga kobieta. Nie zrozumie Cię do końca mąż, przyjaciel, partner, brat czy Tata , bo zrozumieć Cię może tylko druga kobieta. 

Kobieta ma ogrom obowiązków domowych, których mąż nie wykona tak dobrze jak Ona. Mój mąż mi w domu bardzo pomaga, ale pewnych rzeczy nie wykona tak dobrze jak Ja. I tak założę się , że jest w większości domów. Kobieta nie poleży przy przeziębieniu, tylko wykona wszystkie obowiązki w domu, a na końcu zadba o siebie. Miałam i ja pewne sytuacje w swoim życiu… Bywały dni, że z dużym przeziębieniem szłam do pracy, bo liczył się wtedy każdy zarobiony funt . Czy narzekałam do innych ? Nie, bo co by mi to dało ? To był mój wybór i sama wiedziałam, co powinnam wtedy zrobić… 

Ogromną siłą kobiecości jest zregenerowanie się po ekstremalnie ciężkich doświadczeniach życiowych. Znam kobietę, która przeszło przez ogromny trud małżeństwa, przez bicie i poniżanie i w miarę dla własnego samopoczucia potrafiła się z tego podnieść i iść dalej… Znam również kobietę , która miała kiedyś ogromną biedę w domu i dążyła do wszystkiego , by z tej biedy wyjść, by osiągnąć lepsze życie. I jak wiem, żyje się jej teraz bardzo dobrze, ale z wieloma przeciwnościami losu musiała się zmierzyć. Znam również kobietę, która była molestowana i zmierzyła się z tym w taki sposób , że potrafi mówić o tym głośno , co ją spotkało i ostrzegać inne kobiety przed milczeniem… To jest ogromna siła kobiet ! 

To siła jest kobietą, a my powinnyśmy się wspierać, a nie dorzucać oliwy do ognia. Siła kobiecości, to również akceptacja siebie. Gdy kochasz swoje ciało, swoje włosy, uśmiech, ta nadwagę czy niedowagę… To jest ogromna siła. Gdy nie wytkniesz innej kobiecie błędów, tylko zatrzymasz uwagi dla siebie. Piękno kobiety tkwi w niej, gdy potrafi poprawić innej kobiecie koronę nie mówiąc  całemu światu, że się osunęła. I pamiętajmy o tym my, kobiety. Jesteś piękna nie tylko przez wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim przez to , co masz w środku i jak potrafisz mówić o innych. 

Dzię­ku­ję 

Ilo­na 

2 comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *