KALENDARZE ADWENTOWE 2021

Kalen­da­rze adwen­to­we , to nie tyl­ko cze­ko­lad­ki codzien­nie w innej for­mie. W dzi­siej­szych cza­sach, kalen­da­rze adwen­to­we roz­pro­mie­nią ser­ca miło­śni­ków her­bat, kaw, kosme­ty­ków itp. W tym roku zro­bi­łam dla Was prze­gląd kalen­da­rzy adwen­to­wych 2021 roku, tych co przy­ku­ły moją uwa­gę. Są w róż­nych zakre­sach ceno­wych, ale war­te uwagi 🙂

1.Kalendarz adwen­to­wy z her­ba­ta­mi eko­lo­gicz­ny­mi 49,99 KLIK

KALENDARZE ADWENTOWE 2021

2. Kalen­darz adwen­to­wy kolo­ro­we kule do kąpie­li z olej­ka­mi 79,99 KLIK

3. Kalen­darz adwen­to­wy Sylve­co 179,90 KLIK

KALENDARZE ADWENTOWE 2021

4.Kalendarz Adwen­to­wy Makeup Revo­lu­tion 229,90  KLIK

5.Kalendarz adwen­to­wy Yan­kee Can­dle 272,00 KLIK

KALENDARZE ADWENTOWE 2021

6.Kalendarz adwen­to­wy May­bel­li­ne New York 209,00 KLIK

7.Kalendarz adwen­to­wy Shi­se­ido z Douglas 519,20 KLIK

KALENDARZE ADWENTOWE 2021

8.Kalendarz adwen­to­wy z Douglas Home Spa 249,00 KLIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *