” WYZNANIA GEJSZY ” — ARTHUR GOLDEN

” Wyzna­nia Gejszy ”

Autor : Arthur Golden

Wydaw­nic­two: Albatros

Gatu­nek: lite­ra­tu­ra piękna

Licz­ba stron: 463

Oce­na: 8/10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *